OVERZICHT

 

 

Hier leest u in het kort wat er bij de verschillende onderwerpen te vinden is:

 

Blog

Op de pagina 'Blog' kunt u onderaan zelf reageren. Klik wel op de knop 'Meer lezen'.

 

Overdenkingen

Hier komen verschillende invalshoeken aan de beurt, die u mogelijk op ideeën of andere gedachten kunnen brengen. 

 

Muziekhistorie

Op deze pagina wordt het gebruik van 'vibrato' in de geschiedenis bekeken. Hoe dacht men er toen over en wat was het oorspronkelijke doel ervan?

 

Non-vibrato voorbeelden

Hier worden links gegeven die verwijzen naar uitvoeringen zonder vibrato. 

 

Vergelijkingen

Hier worden verschillende uitvoeringen van eenzelfde muziekstuk met elkaar vergeleken, uiteraard met als criterium wel vibrato of geen (tot zeer weinig) vibrato. 

 

Terminologie

Hier worden veel gebruikte termen die in relatie staan tot de uitvoeringspraktijk van het vibrato nader bekeken. 

 

Smaak

Dit onderwerp kan niet zonder iets over 'smaak' te schrijven. Ook een gebrek aan smaak kan een rol spelen bij de beoordeling. 

 

Vibrato in de media

Hoe wordt dit onderwerp in de media behandeld?

 

Verschillende instrumenten

Niet elk muziekinstrument kan op dezelfde manier een vibrato maken. Sommige instrumenten kunnen er zelfs helemaal niets van! Hoe gaan we op muzikaal verantwoorde wijze om met dit verschil in uitvoering?

 

Zangersvibrato

De menselijke stem was in de muziekgeschiedenis hèt grote voorbeeld voor alle muziekinstrumenten. Zangers vibreren niet alleen ontzettend veel, maar schijnen ook niet zonder te kunnen. Althans, zo brengen sommige zangers het. 

Zelfs een kinderprogramma ging op zoek naar de waarheid rondom het zangersvibrato, en vroeg dit aan 'experts'!

 

Discussie

Natuurlijk zijn er weer evenveel meningen als mensen, ook bij dit onderwerp. 

 

Uitspraken

Hier worden, zoveel mogelijk chronologisch geordende uitspraken van musici over vibrato verzameld.

 

Literatuur

Voor de geïnteresseerde worden een aantal bronnen genoemd waar meer informatie te vinden is over dit onderwerp, waarvan de uitwerking zo ongeveer alle uitgevoerde muziek en concerten beheerst. 

 

Contact

Via deze pagina kunt ons een reactie sturen.