Tremolo

Op viool: snelle, vanuit de pols gespeelde herhaling van zeer korte zelfde tonen.

 

Vibrato

Snelle, afwisselende verhoging en verlaging van de toon. Een toonhoogte vibrato. Het grootste deel van de toonduur is de toon vals.

 

Er zijn verschillende vibrato's, afhankelijk of deze met de stem of een bepaald instrument wordt geproduceerd. 

 

Boogvibrato

Afwisselende toonsterkte door de stok met golvende beweging over de snaar te bewegen.De druk op de snaren wisselt dan.

Het is een sterkte-vibrato. Hierdoor wordt de toonhoogte niet beïnvloed.

 

Verschiltoon

Dit betreft een psycho-akoestisch effect van zeer zuiver gespeelde tonen. Het effect verdwijnt bij onzuiverheid (dus bij toepassing van vibrato).

Zo heeft ongevibreerde muziek veel klankrijkere mogelijkheden. 

 

Notatie van vibrato en non-vibrato

Con vibrato, (con) molto vibrato of (con) poco vibrato als de componist vibrato voorschrijft. Voor non-vibrato gelden de woorden 'senza vibrato'.

Tekens voor vibrato in de muziekgeschiedenis zijn niet altijd eenduidig. Een lange golflijn kan ook een glissando voorstellen.

Een viertal stipjes onder een lange noot kan gelden als een aanduiding voor vibrato. In de Franse barokmuziek werd het +teken vaak gebruikt voor verschillende versieringen en de speler wist dan uit de muzikale context vaak wat hij moest doen.